ĐIỀU KIỆN MUA SỈ

Đơn hàng đầu tiên ít nhất 10 sản phẩm

Đơn hàng sau ít nhất 5 sản phẩm

Shop không nhận cộng tác viên bán order vì không đảm hàng có sẵn khi CTV nhận đơn khách

Xem thêm

essaymoment